brandkontroll.nu
Logga in
LSO
Säkerhet
Integritet

Kontakta
Integritetspolicy / GDPR

Så skyddar vi dina personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Denna integritetspolicy beskriver Probeo ABs behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder någon av våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Probeo AB ansvarar för dina uppgifter

Probeo AB, org.nr. 559128-1687, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Probeos integritetspolicy

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får vi dina uppgifter

Systemansvarig för din organisation skriver in personuppgifterna som krävs för de olika användarnivåerna (system- och fastighetsansvarig, kontrollant). Notera att vi ej använder oss av personnummer utan endast för-, efternamn och e-postadress.

Så använder vi dina uppgifter

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig och din organisation.

Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Probeo.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge din organisation har ett kontrakt med oss. Vid uppsägning av kontrakt sparar vi uppgifterna i ett år.
Efter 1 år tas alla personuppgifter från din organisation bort.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, mail, personnummer, organisation. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Probeo AB, Registrator, Marmorgatan 100, 43235 Varberg.

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Probeo är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Vi överför inte personuppgifter till tredje land.

Cookies

Alla Probeos webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidor. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Uppdatering av integritetspolicy

Probeo kan löpande göra ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.

För dig som vill veta mer

Välkommen att kontakta kundservice om du har frågor om vår hantering av personuppgifter.

Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.
  EU GDPR